Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa nhân dân thôn Tiến Thắng và hộ gia đình ông Vũ Văn Nam (UBND huyện Sơn Dương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 419, tờ bản đồ số 59, diện tích 383,2m2 cho ông Vũ Văn Nam; nhân dân thôn Tiến Thắng cho rằng đất thuộc về tập thể).

TRẢ LỜI:

Về việc này, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tại Văn bản số 1796/UBND-NC ngày 14/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xem xét hồ sơ và có ý kiến tại Văn bản số 1442/STNMT-TTr ngày 20/9/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra cụ thể, giải quyết ý kiến có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận  đối với thửa đất số 419, tờ bản đồ số 59, diện tích 383,2m2 cho ông Vũ Văn Nam theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.