Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương cấp giấy CNQSD đất cho những hộ dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhân dân thuận tiện trong quá trình chuyển nhượng.

TRẢ LỜI:

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã nhận 97 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hồ sơ hoàn thiện nằm trong Dự án và hồ sơ cấp theo nhu cầu) của xã Cấp Tiến, trong đó thẩm định không đạt là 42 hồ sơ (hồ sơ đã trả lại cho các hộ gia đình, cá nhân); thẩm định đạt 55 hồ sơ, trong đó 47 hồ sơ/giấy đã cấp giấy cho các hộ gia đình, cá nhân; 08 hồ sơ đang trong thời hạn thẩm định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.