Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Diện tích đất rừng năm 1996 thôn Lập Binh được cấp sổ bìa đỏ, hiện nay do phân 3 loại rừng quy hoạch vào rừng đặc dụng Tân Trào, nhân dân đã trồng keo nhưng không được khai thác, đề nghị xem xét cấp sổ bìa đỏ cho nhân dân quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, khu vực mà cử tri đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác rừng trồng hộ gia đình tự bỏ vốn và đã giao đất cho hộ gia đình thuộc khoảnh 49, có diện tích 70,29ha (rừng trồng 8,91ha; rừng tự nhiên 31,51ha; đất trống 2,53ha; đất trồng cây nông nghiệp 27,34ha), chức năng quy hoạch đặc dụng, chủ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Yên. Trong đó: Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996 với diện tích 600m2 (hộ ông Lưu Văn Thục được cấp 200m2; hộ ông Lưu Đình Thân được cấp 400m2); 0,10 ha rừng trồng bằng vốn tự có của hộ gia đình trên đất rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

Đối với diện tích rừng và đất rừng quy hoạch chức năng đặc dụng trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích lịch sử Tân Trào thuộc hạng di tích quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và đưa vào quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào (tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trong đó giao Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào thực hiện việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng thuộc địa phận 5 xã thuộc huyện Sơn Dương (Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh, Bình Yên và Lương Thiện). Vì vậy, không thực hiện việc giao đất, giao rừng đặc dụng cho các hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi, ranh giới rừng và đất đặc dụng đã giao cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào quản lý, bảo vệ.

Riêng đối với diện tích 600m2 đất rừng đặc dụng đã được giao đất cho hộ gia đình từ năm 1996 sẽ được xem xét, giải quyết khi thực hiện giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào và xem xét, điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia trong thời gian tới. Đối với 0,10ha rừng trồng do hộ gia đình tự bỏ vốn trồng trên đất rừng đặc dụng sẽ được kiểm tra, xem xét, giải quyết khi thực hiện giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào theo đúng quy định của pháp luật.