Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành Điện sớm cho nâng cấp trạm biến áp thôn Khấu Lấu và thay thế các cột tre do nhân dân tự dựng kéo điện cho khoảng 10 hộ trong thôn (theo phản ánh của cử tri hiện nay điện yếu, nhiều cây cột điện bằng tre đổ nghiêng gây mất an toàn).

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Bình Yên đang được cấp điện qua 06 trạm biến áp, với tổng công suất 740kVA, chiều dài đường dây trung áp là 7,21km, chiều dài đường dây hạ áp là 15,75km, cấp điện lưới quốc gia cho 755/755 hộ dân trong xã. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 100kVA, cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp sau trạm biến áp thuộc xã Bình Yên.

Khu vực thôn Khấu Lấu xã Bình Yên được cấp điện từ trạm biến áp Đồng Danh, xã Bình Yên. Tháng 12/2019, Điện lực Sơn Dương đã thực hiện sửa chữa lớn đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đồng Danh. Số cột tre của 10 hộ gia đình sử dụng điện nói trên là cột để đỡ dây băng sau công tơ (là tài sản của khách hàng), được cấp điện từ sau nhánh rẽ cột 27 lộ 1 trạm biến áp Đồng Danh. Điện lực Sơn Dương đã làm việc, đề nghị với khách hàng chủ động thay thế các cột tre, cột gỗ khi không đảm bảo an toàn.