Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm việc Công ty TNHH Hưng Định, thị trấn Sơn Dương thuê các hộ gia đình trồng cây hoa ngọc lan từ cầu Thác Dẫng đến nhà văn hoá thôn từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa trả hết tiền cho các hộ dân.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, đến thời điểm ngày 26/11/2016, Công ty TNHH Hưng Định, thị trấn Sơn Dương đã thanh toán xong cho các hộ gia đình trồng cây hoa ngọc lan từ cầu Thác Dẫng đến nhà văn nhà văn hóa thôn Lập Binh, xã Bình Yên.