Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, cho phép nhân dân khai thác các diện tích rừng đã trồng từ năm 2005, trước thời điểm có quy hoạch đất là đất rừng đặc dụng vào năm 2008.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, diện tích rừng trồng nhân dân đề nghị khai thác thuộc khoảnh 49, thuộc đối tượng rừng đặc dụng theo bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng hiện hành (từ trước đến nay, diện tích này đều thuộc quy hoạch là đất rừng đặc dụng), thuộc phân khu phục hồi sinh thái (có trồng bổ sung) theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng Bảo vệ cảnh quan Tân Trào đến năm 2020.

Theo quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng: Diện tích rừng trồng đặc dụng nói trên không thuộc đối tượng được khai thác (diện tích rừng đặc dụng được xác lập để bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường). Do vậy, các hộ gia đình tiếp tục thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng đã ký với Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK, huyện Sơn Dương theo quy định.