Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét việc làm đường bê tông nội đồng dày hơn đối với một số địa phương, để đảm bảo cho xe có trọng tải lớn đi lại (chở mía). Hiện tại, độ dày của các tuyến đường là 16 cm.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn thiết kế mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công, lập dự toán đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn. Trong đó nêu rõ quy mô thiết kế đối với đường bê tông nội đồng “nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3m; lề đường hai bên, mỗi bên rộng 1,0m; mặt đường dày 16cm, bê tông xi măng mác 250 và dày 18cm, bê tông xi măng mác 300” và phạm vi áp dụng tương ứng. Trường hợp đầu tư xây dựng tuyến đường với yêu cầu kỹ thuật cao hơn phải có thiết kế được duyệt riêng.