Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân trồng hoa và rau sạch để phát triển kinh tế.

TRẢ LỜI:

Đối với việc hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa: Huyện Na Hang xác định trồng hoa, thúc đẩy du lịch tại xã Hồng Thái phát triển là mô hình cần thiết để tạo cảnh quan, mặt khác là điểm chụp ảnh, ngắm cảnh, thu hút khách du lịch, tạo nguồn thu nhập cho nhân dân trong xã Hồng Thái. Huyện tiến hành khảo sát, tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa tạo điểm nhấn về cảnh quan thu hút khách du lịch (nhất là trông cây Lê dọc trục đường giao thông, trồng hoa Cải tạo điểm nhấn); cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho người dân, chủ vườn lựa chọn giống hoa phù hợp để trồng, tạo cảnh quan, điểm nhấn khi triển khai.

Đối với việc hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch: Trong những năm qua, triển khai nhiều mô hình trồng rau trên địa bàn xã Hồng Thái. Năm 2018, xây dựng và triển khai 02 mô hình rau an toàn, với quy mô 3,5 ha/33 hộ tham gia. Năm 2019, xây dựng 02 mô hình trồng rau trái vụ (trồng bắp cải, súp lơ, su hào...) với diện tích 2 ha; thông qua các Chương trình, Đề án đã thực hiện hỗ trợ người dân trồng được trên 3,0 ha. Tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân; hỗ trợ cho Hợp tác xã Tân Hợp, Hợp tác xã Sơn Trà và một sô hộ dân trên địa bàn xã thực hiện áp dụng quy trình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap và đã được cấp chứng nhận sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn VietGap.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái