Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét, sớm đầu tư kinh phí xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ Homestay không đủ nước sinh hoạt phục vụ khách du lịch.

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) là cần thiết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét sự phù hợp với quy hoạch, sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu, quy mô, phạm vi đầu tư, khả năng cân đối vốn đầu tư để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương thức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.