Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan để nghiên cứu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý và thực hiện xây dựng làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã phù hợp với không gian chung, không làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc theo Đề án Làng văn hóa Du lịch cộng đồng thông minh thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.