Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Hằng năm cấp bổ sung sách giáo khoa cho các trường học ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn, sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập (từ năm 2001 đến nay học sinh được mượn sách từ thư viện của trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sách giáo khoa đã bị rách, hỏng làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh).

TRẢ LỜI:

Việc bổ sung sách giáo khoa cho các trường học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà trường cho học sinh mượn, sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập là cần thiết. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, tỉnh chưa bố trí kinh phí thực hiện được. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, do vậy tỉnh đang tập trung ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và hỗ trợ đời sống cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định .

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ sách giáo khoa cho các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định. Trong các năm tới, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối nguồn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ mua sách giáo khoa cho các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.