Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.

TRẢ LỜI:

Sở Công Thương (Chủ đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (Đơn vị được Chủ đầu tư ủy thác quản lý Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020) chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Tuyên Quang và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa công trình đường dây, trạm biến áp cấp điện cho thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang.

Sau khi kiểm tra hiện trường công trình, các bên thống nhất:

- Tại thời điểm cử tri xã Sinh Long có ý kiến, công trình vẫn đang thi công xây dựng, chưa được các đơn vị tổ chức nghiệm thu.

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang thi công đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, an toàn và đủ điều kiện đóng điện đưa công trình vào sử dụng.