Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.

TRẢ LỜI:

Khu vực Cốc Nụm được sử dụng điện qua trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Sinh Long có công suất 100kVA-35/0,4kV. Các hộ dân được lắp đặt công tơ tại vị trí cột số 16, lộ I và kéo dây băng về đến gia đình với chiều dài khoảng 400m, đường dây băng từ sau công tơ về đến các hộ sử dụng điện do nhân dân tự đầu tư xây dựng và là tài sản của khách hàng, khách hàng có trách nhiệm quản lý. Khi có hư hỏng phải sửa chữa và thay thế kịp thời, sử dụng điện an toàn theo quy định của pháp luật. Đề nghị khách hàng có nhu cầu sửa chữa cột, đường dây băng sau công tơ đo đếm điện năng liên hệ với Điện lực Na Hang để được hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo an toàn.

Khu vực Vàng Loóng nằm ở cách xa cột cuối đường dây hạ áp sau trạm biến áp Phiêng Thốc khoảng 3,0km, khi kéo thêm đường dây hạ áp thì chất lượng điện áp sẽ không đảm bảo, do đó cần phải xây dựng thêm đường dây trung áp và trạm biến áp mới, suất đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay do mật độ dân cư còn thấp (17 hộ) và nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng ngay được.

Khu vực Tà Én nằm cách cột cuối đường dây hạ áp sau trạm biến áp Phiêng Thốc khoảng 1,4km, khi kéo thêm đường dây hạ áp thì chất lượng điện áp không đảm bảo, do đó cần phải xây dựng thêm đường dây trung áp và trạm biến áp mới, suất đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay do mật độ dân cư còn thấp (20 hộ) và nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng ngay được.

Khu vực Nà Tham được sử dụng điện qua trạm biến áp Phiêng Thốc có công suất 75kVA-35/0,4kV, các hộ dân được lắp đặt công tơ tại vị trí cột số 11, lộ I và kéo dây băng về đến gia đình với chiều dài khoảng 0,1km, đường dây băng từ sau công tơ về đến các hộ sử dụng điện do nhân dân tự đầu tư xây dựng và là tài sản của khách hàng, khách hàng có trách nhiệm quản lý. Khi có hư hỏng phải sửa chữa và thay thế kịp thời, sử dụng điện an toàn theo quy định của pháp luật. Đề nghị khách hàng có nhu cầu sửa chữa cột, đường dây băng sau công tơ đo đếm điện năng liên hệ với Điện lực Na Hang để được hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo an toàn.