Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Mở mới các tuyến đường từ thôn Khuổi Phìn sang xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê; từ thôn Bản Lá sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nhân dân đi lại, giao thương được thuận lợi.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khảo sát thực tế việc mở mới hai tuyến đường trên; căn cứ điều kiện thực tế, nguồn lực ngân sách xem xét việc đầu tư theo quy định; trước mắt tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tu sửa, khắc phục để đảm bảo giao thông.