Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Xây dựng phòng học Mầm non thôn Nặm Đường, hiện nay lớp học làm bằng gỗ đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Năm học 2020-2021, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất điểm trường mầm non Nặm Đường đảm bảo phục vụ cho năm học. Từ năm học 2021-2022, điểm trường Tiểu học Nặm Đường thực hiện dồn ghép về trường chính. Để sử dụng tài sản có hiệu quả tránh lãng phí, Ủy ban nhân dân huyện Na hang sẽ sử dụng nhà lớp học của điểm trường này để phục vụ cho lớp học mầm non thôn Nặm Đường. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất để có kế hoạch trang cấp, chuẩn bị cho năm học mới.