Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm xây trụ sở làm việc cho công an xã.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã rà soát để chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng 50 trụ sở công an xã, thị trấn trong giai đoạn 2021-2025 (trước mắt ưu tiên những xã, thị trấn khó khăn, trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; các xã, thị trấn có trụ sở làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác,…).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đầu tư trụ sở công an xã trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm sửa chữa, trang cấp thiết bị, bố trí phòng làm việc cho lực lượng công an xã và hỗ trợ, giúp đỡ về các điều kiện thiết yếu đảm bảo phục vụ công tác, cũng như sinh hoạt cá nhân cho lực lượng này.