Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp đường điện 0,4kV cho các nhóm hộ tại thôn Đống Đa 2 để đảm bảo đủ điện năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, hiện nay các hộ gia đình tự đầu tư kéo dây từ sau công tơ về nhà mắc trên cột tre, gỗ không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

TRẢ LỜI:

Các nhóm hộ dân tại thôn Đống Đa 2 hiện đang sử dụng điện qua Trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông, công suất 180 kVA-35/0,4kV các hộ dân được lắp công tơ tại vị trí cột số 8, lộ 2 kéo dây băng về đến gia đình với khoảng cách từ 120m ÷ 150m, đường dây băng từ sau công tơ về đến các hộ sử dụng điện do nhân dân tự đầu tư xây dựng và là tài sản của khách hàng, khách hàng có trách nhiệm quản lý. Đề nghị khách hàng có nhu cầu sửa chữa cột, đường dây băng sau công tơ đo đếm điện năng liên hệ với Điện lực Na Hang để được hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo an toàn. Hiện nay do nguồn vốn còn hạn chế chưa thể đầu tư xây dựng đường điện 0,4 kV cho các hộ thuộc khu dân cư tại thôn Đống Đa 2 ngay được. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư theo quy định.