Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng đập Nà Khá phục vụ sản xuất cho nhân dân xóm Ngàm Bá 2 thôn Thôm Luông.

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi Nà Khá (Ngàm Bá 2), thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông là công trình tạm có chiều dài khoảng 5m, chiều rộng 1m, chiều cao 2,5m với kết cấu xếp bằng đá cuội sỏi kết hợp các bao tải đất và 200m kênh mương đã kiên cố bằng kênh bê tông đúc sẵn. Công trình cung cấp nước phục vụ tưới cho diện tích 4,34ha lúa thuộc cánh đồng Nà Khá, thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông, huyện Na Hang. Hằng năm vào mùa mưa lũ công trình thường xuyên bị lũ cuốn trôi, nhân dân phải mất nhiều công sức và kinh phí để khắc phục. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đầu mối đã bị cuốn trôi hoàn toàn, không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 2ha diện tích lúa thuộc cánh đồng Nà Khá.

Để việc cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân khu vực cánh đồng Nà Khá, xóm Ngàm Bá 2, thôn Thôm Luông, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông yêu cầu Ban Quản lý công trình thủy lợi xã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 và huy động nguồn lực của nhân dân thôn Thôm Luông tạm thời khắc phục công trình đầu mối để dẫn nước vào kênh cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định quy mô đầu tư, khái toán kinh phí đầu tư; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang sắp xếp thứ tự ưu tiên lập kế hoạch tu sửa, nâng cấp trong thời gian tới bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng theo quy định.