Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Trang cấp thiết bị cho Nhà hiệu bộ và nhóm trẻ 5 tuổi của xã.

TRẢ LỜI:

Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Côn Lôn có 6 lớp với 135 trẻ (02 nhóm với 28 trẻ; 04 lớp mẫu giáo với 107 trẻ). Năm 2013, Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo trang cấp 02 bộ thiết bị cho 02 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Hàng năm, nhà trường đều có kế hoạch mua sắm, bổ sung, thay thế thiết bị hỏng hoặc đã sử dụng hết. Năm 2020, nhà trường tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo trang cấp 02 bộ thiết bị cho 02 nhóm trẻ. Như vậy, nhà trường còn 02 lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi chưa được trang thiết bị dạy học (chứ không phải nhóm trẻ 5 tuổi). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang rà soát nhu cầu, xem xét giao bổ sung kinh phí đầu tư trang cấp thiết bị cho nhà trường theo quy định.