Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương thực hiện di dời 12 hộ ở Bản Thèo, thôn Trung Mường và Bản Cáu, thôn Nà Ngoãng, hiện đang sinh sống dưới chân núi, có nguy cơ sạt lở cao.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang đề xuất di chuyển các hộ thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá cao từ nguồn hỗ trợ di chuyển thuộc kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời tới người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, khắc phục hậu quả do lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, có điểm tránh, trú cho người dân khi có thiên tai xảy ra; đồng thời triển khai thủ tục để thực hiện ngay sau khi công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.