Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Làm đường bê tông nội đồng, kênh mương cho các cánh đồng thuộc khu tái định cư và 1.7. Xây cầu qua suối Nà Liềng cho nhóm dân ở Khuổi Kiếng thuộc thôn Cốc Khuyết.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng được công trình. Ủy ban ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang rà soát, bổ sung công trình vào kế hoạch thuộc các Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của xã để thực hiện.