Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp một số đoạn đường khu tái định cư tổ 14 thị trấn Na Hang, đường vào UBND thị trấn hiện nay

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang kiểm tra, xem xét tham mưu đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư theo quy định.