Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét, xử lý việc cây cối, hoa màu bị ngập úng trong vùng lòng hồ Thủy điện Chiêm Hóa đã nhiều năm chưa được đền bù

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: ngày 26/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã làm việc với Giám đốc Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa để thống nhất phương án giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Na Hang như sau:

Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn, phối hợp với các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã Thanh Tương, Năng Khả và thị trấn Na Hang kiểm tra, xem xét cụ thể đến từng hộ gia đình về đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất bị ảnh hưởng ngập úng, sạt lở thuộc trong vùng lòng hồ thủy điện ICT Chiêm Hóa để đối chiếu với hồ sơ tài liệu và thực trạng hiện nay, nhằm giải quyết căn bản các nội dung kiến nghị của nhân dân.

Trên cơ sở số liệu được các bên thống nhất, thẩm định (các đơn vị liên quan của huyện Na Hang và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa sẽ làm việc với cử tri để kiểm tra lại nội dung so với tờ khai đã kê), Ủy ban nhân dân huyện Na Hang giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện xây dựng phương án về bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (dự kiến hoàn thành trong năm 2020).

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được thẩm định, phê duyệt, Chủ đầu tư công trình (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế (ICT) - Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa) bố trí nguồn kinh phí chi trả cho nhân dân theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc huyện, phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.