Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm hoàn thiện tô toa vỉa hè cho điểm Di dân tái định cư tổ 13

TRẢ LỜI:

Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đợt 2 năm 2020. Công trình được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm Chủ đầu tư, hiện nay đang triển khai thủ tục để khởi công xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thực hiện xây dựng hoàn thành công trình.