Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng kè 2 bờ sông Gâm, đoạn đường từ cầu Nẻ đến tổ 12; từ tổ 14 (cầu Ba Đạo) đến Ngòi Khể tổ 6 hiện nay

TRẢ LỜI:

* Về đầu tư xây dựng kè hai bờ sông Gâm:

Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-CT ngày 06/7/2010; quy mô đầu tư xây dựng kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang dài 3.540,3m (bờ tả 2.021,8m, bờ hữu 1.518,5m) với tổng mức đầu tư là 297.701.337.000 đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư từ năm 2011-2016. Đến tháng 3/2017, bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Công trình khởi công năm 2011 và được phân chia thành 06 gói thầu xây lắp: Gói thầu số 01 (từ Cầu cứng đến Cầu sắt, dài 690m), khối lượng thi công hoàn thành đến nay đạt 82,32% giá trị hợp đồng; gói thầu số 02 (từ Cầu sắt đến Chợ Na Hang, dài 449,9m), khối lượng thi công hoàn thành đến nay đạt 12,1 tỷ đồng đạt 44,65% giá trị hợp đồng; các gói thầu còn lại (gói 03, 04 tiếp sau gói số 02) sẽ tiếp tục triển khai thực hiện khi được Trung ương bố trí kinh phí; gói thầu số 05, 06 phía bờ hữu đã thi công hoàn thành năm 2016.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 01, 02, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Về đầu tư xây dựng đoạn đường từ cầu Nẻ đến Tổ 12 (nay thuộc Tổ 10): Tuyến đường trên thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương, Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, đang thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư để sớm triển khai thực hiện.

Về đầu tư xây dựng đoạn đường từ Tổ 14 (Cầu Ba Đạo) đến ngòi Khể, Tổ 6 hiện nay: Tuyến đường trên thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 24/7/2020. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Na Hang làm đại diện chủ đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Na Hang đang triển khai các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định.