Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho khu di dân tái định cư tổ Khôn Phươn như: Nhà lớp học mầm non, đường bê tông, nắp đậy cống thoát nước

TRẢ LỜI:

Đối với việc xây dựng nhà lớp học mần non Khuôn Phươn và làm nắp rãnh thoát nước: Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đợt 2 năm 2020, trong đó có công trình nhà lớp học mần non Khuôn Phươn và làm nắp rãnh thoát nước. Công trình được giao cho Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang làm Chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thực hiện xây dựng hoàn thành công trình.

Đối với Công trình làm đường bê tông trong khu tái định cư Khuôn Phươn: Hiện nay, công trình đang thi công khối lượng hoàn thành được 90%. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thành công trình.