Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thi công khu nghĩa địa cho thị trấn Na Hang

TRẢ LỜI:

Công trình nghĩa trang nhân dân thị trấn Na Hang được quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu Lũng Trúc, thôn Lũng Giang, xã Năng Khả. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch và thẩm định trình phê duyệt trong năm 2020 làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2025.