Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thị trấn và sân vận động thị trấn Na Hang

TRẢ LỜI:

Về đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thị trấn Na Hang: Đề nghị của cử tri là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định.

Về đầu tư xây dựng sân vận động thị trấn Na Hang: Công trình đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 15/5/2019. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Na Hang đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công trong năm 2020.