Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Làm đường bê tông nông thôn cho thôn Khuổi Tích, thôn bản Tâng, thôn Nà Đeo và đường từ thôn Bản Tâng lên xã Hồng Thái

TRẢ LỜI:

Về đề nghị làm đường bê tông nông thôn cho thôn Khuổi Tích, thôn Nà Đeo: Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn thôn Khuổi Tích và thôn Bản Lục (khu dân cư Nà Đeo), hiện nay đã tổ chức thi công xong. Tuy nhiên, còn một số đoạn tuyến sau trung tâm thôn chưa được đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2021-2025 của xã để thực hiện.

Về đề nghị làm đường bê tông thôn Bản Tâng và đường từ thôn Bản Tâng lên xã Hồng Thái: Tuyến đường trên thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo đẩy nhanh triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định để khởi công xây dựng trong năm 2020.