Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp công trình nước sạch tại thôn Khuổi Tích, qua nhiều năm sử dụng hiện nay công trình đã hư hỏng không đáp ứng được việc cung cấp nước cho nhân dân trong thôn

TRẢ LỜI:

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (trong đó có nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch tại thôn Khuổi Tích), sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 18/6/2020, giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm chủ đầu tư. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng trong giai đoạn 2020-2021.