Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương thực hiện quy hoạch đất ở và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân thôn Nà Pin, thôn Xá Thị

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khẩn trương giải quyết đề nghị của cử tri theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết trong tháng 11/2020.