Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương bố trí sắp xếp phòng học cho 03 lớp tại thôn Nà Pin

TRẢ LỜI:

Điểm trường Tiểu học Đà Vị (thôn Nà Pin) đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang triển khai thực hiện theo quy định ngay sau khi được bố trí nguồn kinh phí.