Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét xây dựng lại khu vực bị sạt lở gần trạm y tế xã Đà Vị

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đưa công trình vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng theo đúng quy định.