Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng nghĩa trang tại thôn Xá Thị

TRẢ LỜI:

Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đợt 2 năm 2020. Trong đó, công trình đầu tư xây dựng khu nghĩa trang tại thôn Xá Thị được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm Chủ đầu tư. Hiện nay, đang trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công và giám sáttheo quy định.