Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Làm đường vào khu sản xuất Thôm Đắc, Ai Cao, thôn Xá Thị; Nà Vài thôn Nà Pục

TRẢ LỜI:

Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đợt 2 năm 2020. Trong đó, công trình làm đường vào khu sản xuất Thôm Đắc, thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang được giao cho Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang làm Chủ đầu tư. Công trình làm đường vào khu sản xuất Ai Cao, thôn Xá Thị được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm Chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thực hiện xây dựng hoàn thành công trình.

 

Đối với đề nghị làm đường vào khu sản xuất Nà Vài, thôn Nà Pục, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng theo đúng quy định.