Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, Xã Yên Hoa, Xã Đà Vị, Xã Thượng Nông, Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 04/025/2016 và giao Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang làm Chủ đầu tư, hiện đang trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư.