Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Bố trí vốn xây dựng trụ sở nhà làm việc cho Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang

TRẢ LỜI:

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm Chủ đầu tư, hiện công trình đang trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư.