Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, Xã Yên Hoa, Xã Thượng Giáp, Xã Thượng Nông, Xã Đà Vị, huyện Na Hang; Xã Hùng Lợi, Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; Xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia cho 02 thôn Khuổi Ma, Tấu Lìn của xã Hùng Lợi, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; 3 thôn: Phú Linh, Khau Hán, Lung Lừa, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa...và các thôn bản khác chưa có điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân (cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được thực hiện và chưa rõ là sẽ được đầu tư thực hiện ở năm nào, giai đoạn nào. Đề nghị trả lời rõ cho cử tri)

TRẢ LỜI:

Thực hiện quyết định 2081/QĐ- TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013- 2020, Sở Công thương đã xây dựng “ Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020” và đã được Bộ Công thương chấp thuận về việc thỏa thuận dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020; Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công thương làm chủ đầu tư. Trong dự án trên:

 - Đối với huyện Na Hang, xã Hồng Thái đầu tư xây dựng mới 2 km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp và 2,3 Km đường dây hạ thế; xã Yên Hoa đầu tư mới 13,4 km đường dây trung thế, 05 trạm biến áp và 22,5 Km đường dây hạ thế; xã Thượng Nông xây dựng mới 3,8 km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp và 3,5 Km đường dây hạ thế; xã Thượng Giáp đầu tư xây dựng mới 4,5 km đường dây trung thế, 02 trạm biến áp và 5,6 Km đường dây hạ thế; xã Đà Vị đầu tư xây dựng mới 11 km đường dây trung thế, 08 trạm biến áp và 33,4 Km đường dây hạ thế.

- Đối với huyện Yên Sơn, xã Hùng Lợi đầu tư xây dựng mới 7 km đường dây trung thế, 03 trạm biến áp và 9,4 Km đường dây hạ thế; xã Đạo Viện xây dựng mới 5,3 km đường dây trung thế, 03 trạm biến áp và 11,3 Km đường dây hạ thế.

- Đối với huyện Chiêm Hóa, xã Bình Phú được đầu tư xây dựng mới 2,3 km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp và 2,6 Km đường dây hạ thế.

 Vì vậy, sau khi các dự án và công trình trên thi công và đưa vào vận hành, sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.