Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư đường điện đến thôn Nà Sảm, Nà Tàm để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc dạy học tại các điểm trường.

TRẢ LỜI:

Thực hiện quyết định 2081/QĐ- TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013- 2020, Sở Công Thương xây dựng “ Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020” và được Bộ Công Thương chấp thuận. Theo đó xã Sơn Phú được đầu tư xây dựng mới 10,76 km đường dây trung thế, 04 trạm biến áp và 15,56 km đường dây hạ thế. Như vậy, sau khi công trình trên hoàn thành và đưa vào vận hành, sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.