Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét đầu tư tuyến đường liên thôn Bản Nuầy - Bản Nhùng.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường liên thôn từ thôn Bản Nuầy đến thôn Bản Nhùng có tổng chiều dài khoảng 1,5 km. Trên tuyến đã được bê tông hoá khoảng 0,6 km đảm bảo đi lại thuận lợi. Đoạn còn lại là đường đất, vào mùa mưa nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tiếp thu ý kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, rà soát đưa vào danh mục đầu tư xây dựng trong thời gian tới.