Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng công trình Phai Quăng, thôn Nà Chao, nếu để lâu nước sẽ xói mòn ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, hiện trạng suối phía trước đập Phai Quăng là đoạn suối cong, phía bờ phải thượng lưu đập do dòng chảy có hướng trực tiếp vào bờ nên gây ra hiện tượng sạt lở bờ ruộng của nhân dân thôn Nà Reo, phía bờ trái thượng lưu đập có hiện tượng đất, cát bồi lấp lấn dần ra suối.

Tiếp thu ý kiến cử tri, để vận hành an toàn công trình Phai Quăng, hạn chế việc sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu ruộng của thôn Nà Reo, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét, cân đối bố trí nguồn ngân sách của địa phương, nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí để khơi thông dòng chảy, tạo không gian thoát lũ thuận lợi hướng dòng chảy không tác động trực tiếp đến khu ruộng của thôn Nà Reo; đồng thời chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, phát dọn hệ thống công trình, không để cây cối, rác thải cản trở dòng chảy làm dâng mực nước thượng lưu công trình, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu ruộng của thôn Nà Reo; xem xét, nghiên cứu để đưa vào kế hoạch ưu tiên đầu tư các công trình trên địa bàn huyện.