Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện Na Hang.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, trên địa bàn các thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tún, Bản Nuầy, Phiêng Quân có 08 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn được đầu tư xây dựng từ 2004 đến 2007. Hiện tại, có 05 công trình chỉ đủ nguồn cung cấp nước vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, các tháng còn lại không đủ nguồn nước sử dụng, 01 công trình hiện đường ống dẫn nước bị hư hỏng không đảm bảo dẫn nước; 02 công trình không còn hoạt động do cạn kiệt nguồn nước.

Tiếp thu ý kiến cử tri, để đáp ứng yêu cầu sử dụng nước cho các thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Tún, Bản Nuầy và Phiêng Quân, xã Năng Khả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ hiệu quả đối với 06 công trình cấp nước sinh hoạt hiện đang có nguồn nước sử dụng trên địa bàn, đồng thời thực hiện khắc phục sửa chữa ngay đối với hệ thống đường ống bị hư hỏng xuống cấp và tổ chức thực hiện việc thu phí sử dụng nước từ các công trình theo đúng quy định để có kinh phí quản lý vận hành. Đối với 02 công trình không hoạt động, chỉ đạo các đơn vị chức năng có trách nhiệm quản lý toàn bộ cụm công trình đầu mối và hệ thống đường ống dẫn nước thuộc công trình, tránh gây thất thoát, hư hỏng tài sản của Nhà nước trong khi chờ xử lý, khắc phục theo quy định.