Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở các thôn xa trung tâm không có điện lưới lưới Quốc gia.

TRẢ LỜI:

Về nội dung đề nghị của cử tri, hiện nay nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở các thôn xa trung tâm chưa có điện lưới Quốc gia.