Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp đường từ Quốc lộ 279 về đến thôn Bản Tàm và thôn Nà Sảm, hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, tuyến đường từ đường Quốc lộ 279 đến thôn Bản Tàm, xã Sơn Phú, huyện Na Hang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 28/5/2015) với tổng chiều dài 5,89 km (2,083 km là đường nhựa, còn lại là mặt đường dải cấp phối đá dăm).

Đoạn tuyến từ thôn Bản Tàm đến thôn Nà Sảm (dài khoảng 2,5 km) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 06/10/2015), kết cấu mặt đường bằng bê tông.