Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương giao đất sản xuất cho 30 hộ dân ở khu có nguy cơ sạt lở đã về ở tại khu dân cư Thuôm Kiệu, để nhân dân ổn định cuộc sống.

TRẢ LỜI:

Ngày 22/10/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1363/QĐ-CT về việc phê duyệt dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang, trong đó đối với 30 hộ tái định cư tại Thuôm Kiệu được thôn Nà Mu hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp 36 ha và đất sản xuất 05 ha.

- Về hỗ trợ sản xuất đất lâm nghiệp: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang tiến hành rà soát quỹ đất lâm nghiệp giao cho các hộ tái định cư để chủ đầu tư dự án có căn cứ hỗ trợ sản xuất cho các hộ trên diện tích đất lâm nghiệp được giao.

- Về giao đất sản xuất: Theo quy trình bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tổ chức hội nghị giải quyết những vướng mắc sau công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Khai hoang đất sản xuất điểm tái định cư Thuôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang.