Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Tỉnh có kiến nghị với Trung ương, các bộ ngành liên quan điều chỉnh chế độ tuổi hưởng chính sách về bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

TRẢ LỜI:

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 03 lần trình Chính phủ ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi: (1) năm 2002 quy định tại Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; (2) năm 2007 điều chỉnh tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 quy định giảm độ tuổi người cao tuổi xuống còn 85 tuổi; (3) năm 2011 tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi một lần nữa giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn 80 tuổi. Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, việc điều chỉnh độ tuổi cũng như các chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian qua là cố gắng rất lớn của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.