Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét lại giá nước sạch sinh hoạt còn quá cao không phù hợp với thu nhập của nhân dân vùng cao.

TRẢ LỜI:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó giá nước tính đúng, tính đủ được liên ngành thẩm định đối với các công trình cấp nước trên địa bàn xã Yên Hoa 14.183 đồng/m3. Tuy nhiên để đảm bảo phù hợp với điều kiện chi trả của người dân khu vực nông thôn nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 với giá là 4.500 đồng/m3 (áp dụng đối với các hộ dân cư). Phần  chênh lệch giữa giá thành tính đúng tính đủ phải trả cho đơn vị cung ứng là 9.683 đồng/m3 (tương ứng là 319.180.000 đồng/năm đối với xã Yên Hoa) Ủy ban nhân dân tỉnh đang phải sử dụng ngân sách tỉnh để bù đắp.