Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp trạm biến áp thôn Nà Tà, xã Thượng Nông, từ 75 KV lên 100 KV, để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân các thôn Nà Tà và thôn Nà Cào. Cử tri phản ánh, trạm biến áp tại thôn3 Nà Tà, có gần 200 hộ dân sử dụng điện nhưng hiện nay điện yếu, không đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

TRẢ LỜI:

Thôn Nà Tà dùng điện qua trạm biến áp Bản Khẻ, công suất 75kVA35/0,4kV cấp điện cho toàn bộ các hộ dân trong thôn, đo dòng giờ cao là 76A, mức độ mang tải là 70%. Như vậy máy biến áp chưa quá tải, do đó chưa phải nâng công suất máy biến áp. Tuy nhiên do nhu cầu phụ tải sử dụng của khách hàng giữa các pha tăng giảm đột biến tại các thời điểm khác nhau nên vẫn có hiện tượng lệch pha điện áp, dẫn tới điện áp thấp ở một số pha tại một số khung giờ trong thời gian cao điểm. Để nâng cao chất lượng phục vụ, UBND tỉnh đã yêu cầu Điện lực Na Hang nâng cao công tác tuyên truyền, vận động tiếp kiệm điện và nâng cao công tác vận hành lưới điện để bảo chất lượng điện áp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.