Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Xây dựng 01 trạm biến áp hạ thế tại địa điểm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Nông, để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động của nhà trường.

TRẢ LỜI:

Xã Thượng Nông được cấp điện qua 06 trạm biến áp, với tổng công suất đặt: 580kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 20,692km; chiều dài đường dây hạ áp dài 19,603km, cấp điện cho 946/963 hộ dân trong xã (tỉ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%). Trường phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Nông được cấp điện tại cột số 31, lộ 1, Trạm biến áp Bản Khoan 100kVA35/0,4kV. Điện áp pha đo được tại vị trí cột 1.30 đạt 209 V, như vậy điện áp tại các điểm trường trên là đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên do nhu cầu phụ tải sử dụng của khách hàng tăng cao trong giờ cao điểm nên giữa các pha tăng giảm đột biến dẫn đến hiện tượng lệch pha điện áp, dẫn tới điện áp thấp ở một số pha tại một số khung giờ trong thời gian cao điểm. Để nâng cao chất lượng phục vụ, UBND tỉnh đã yêu cầu Điện lực Na Hang nâng cao công tác tuyên truyền, vận động tiếp kiệm điện và nâng cao công tác vận hành lưới điện để bảo chất lượng điện áp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân