Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị khảo sát, lắp đặt, nâng cấp trạm phát sóng điện thoại di động, Internet tại các thôn: thôn Bản Giòng, Thôm Luông, Bản Khẻ, để nhân dân được kết nối, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

TRẢ LỜI:

- Hiện nay trên địa bàn xã Thượng Nông, huyện Na Hang. VNPT Tuyên Quang đang có 02 trạm phát sóng di động, tên trạm: Thuong-Nong_TQG, ThuongNongIII_TQG đảm bảo vùng phủ sóng di động trong xã. - Thôn Bản Giòng, Thôm Luông, Bản Khẻ xã Thượng Nông, huyện Na Hang hiện không có sóng di động 3G/4G. Bản Giòng, Bản Khẻ cách trạm ThuongGiap_TQG 2,6km, cách trạm Thuong-NongII_TQG 3,5km; Thôm Luông cách trạm ThuongNong_TQG 3,7 km, cách trạm Thuong-NongII_TQG 3,5km. Khu vực các thôn kiến nghị có rất nhiều dãy núi đá cao che khuất và cách xa trạm phát sóng.

- Viettel Tuyên Quang đã có trạm phát sóng tại khu vực thôn Bản Khẻ, cung cấp dịch vụ Internet có dây tại bản (Mã trạm TQG0324-11). - Viettel Tuyên Quang đã lên phương án và lập kế hoạch phủ sóng di dộng tại thôn Bản Giòng và Thôn Luông, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, để nâng cao chất lượng vùng phủ sóng trên địa bàn. Dự kiến triển khai lắp đặt trước 30/6/2023 (Mã trạm tại thôn Bản Giòng TQG0424-11; Mã trạm tại thôn Thôm Luông TQG0424-12).